šŸ”Ž Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Medisch dossier

Wat is een medisch dossier?

De huisarts houdt van jouw een medisch dossier bij. In een medisch dossier staan de gegevens over je gezondheid en behandelingen. Bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of (verwijs)brieven aan een specialist. Je kunt je medisch dossier inzien in jouw patiƫntenportaal. Of je kunt je huisarts vragen welke gegevens over jou in het medisch dossier staan.

Wat is een patiƫntenportaal?

In een patiƫntenportaal kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week online zorgzaken regelen bij je huisarts. Het is een beveiligde website waarin je jouw eigen medische gegevens kunt inzien van ƩƩn zorgverlener. Je hoeft hiervoor niet naar de praktijk toe, maar je kunt zelf bepalen waar en wanneer je jouw medische gegevens wilt inzien. In je patiƫntenportaal staan onder andere het advies van de huisarts, uitslagen van onderzoeken en de medicijnen die je gebruikt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen naar de huisarts. Via je patiƫntenportaal kun je jouw medisch dossier bekijken. Je kunt je medische gegevens alleen bekijken indien je ouder bent dan 15 jaar. Als aanvulling op het patiƫntenportaal kun je vaak ook gebruik maken van een app. Hoe gemakkelijk is dat?

Hoe kan ik mijn medisch dossier inzien?

Je kunt je medisch dossier inzien in jouw patiƫntenportaal. Onze praktijk maakt gebruik van het patiƫntenportaal MijnGezondheid.net. Klik hier voor uitleg over het aanmelden en inloggen voor MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Of liever de uitleg in een video? Dat kan! Bekijk hier.

Hoe meld ik me aan voor MijnGezondheid.net?

Klik hier voor uitleg en instructievideo's.

Waarom zet de huisarts mijn gegevens in een medisch dossier?

De huisarts zet alle informatie over je gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. Doordat de huisarts je gegevens steeds opschrijft in je medisch dossier, weet de huisarts hoe het met je gezondheid is. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes je hebt, welke onderzoeken en behandelingen je hebt gehad en welke medicijnen je gebruikt. Zo staan je medische gegevens allemaal op Ć©Ć©n plek bij elkaar. Als meerdere zorgverleners je behandelen, zijn er meerdere dossiers. Er is dus niet Ć©Ć©n arts die je gehele medische dossier heeft. Elke betrokken zorgverlener heeft alleen dat deel van je dossier dat hij zelf heeft opgebouwd.

Welke medische gegevens van de huisarts kan ik online bekijken?

In het medisch dossier kun je de volgende gegevens inzien:

-        Ziektes of klachten die je nu hebt, bijvoorbeeld: blaasontsteking, diabetes, allergieĆ«n etc.

-        Belangrijke ziektes die je vroeger hebt gehad, bijvoorbeeld: depressie, beroerte etc.

-        Diagnoses, ingestelde behandelingen en voortgang van de behandeling

-        Je medicijnen en medicijnen waar je allergisch voor bent

-        Uitslagen van onderzoeken, bijvoorbeeld bloedonderzoek of urineonderzoek

-        Anesthesie- en operatieverslagen

-        Medische scans, bijvoorbeeld: rƶntgenfotoā€™s, CT-scans

-        Afspraken en adviezen nadat je bij de huisarts bent geweest

-        Brieven van en naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld een verwijsbrief voor de specialist in het ziekenhuis

Wat zijn voordelen van online medische gegevens van de huisarts bekijken?

Er zijn een aantal voordelen voor het online bekijken van je medisch dossier:

-        Bekijk je gegevens veilig online

-        Lees het advies van de huisarts rustig door

-        Bekijk de uitslagen van medische onderzoeken

-        Een overzicht van je medicijnen

Ik wil mijn huisarts toestemming geven om mijn medische gegevens te delen, hoe doe ik dat?

Jouw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over jou bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor jouw behandeling. Jouw huisarts legt vast wat jouw klachten zijn en welke behandelingen je krijgt. Deze gegevens worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).


Wat is het Landelijk Schakelpunt (LSP)?
Het Landelijk Schakelpunt, oftewel LSP, is een veilig en betrouwbaar systeem waarmee zorgverleners snel en makkelijk jouw medische gegevens kunnen delen. Dit kan levensreddend zijn in noodgevallen, omdat artsen en verpleegkundigen dan snel de juiste informatie hebben om de beste zorg te bieden.


Waarom is het delen van je medische gegevens belangrijk?
Als je bijvoorbeeld (met spoed) naar een andere arts of apotheek moet gaan. Maar ook als je bij een specialist in het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt. Dan is het belangrijk dat zorgverleners jouw belangrijkste medische gegevens kunnen bekijken. Dat kan alleen als je daar van tevoren toestemming voor hebt gegeven.


Hoe geef je toestemming voor uitwisseling via het LSP?
Het is makkelijk om toestemming te geven voor het delen van jouw medische gegevens via het LSP. Ga naar de website www.volgjezorg.nl en volg de eenvoudige stappen om jouw toestemming te geven. Is dit niet mogelijk? Dan kun je hiervoor ook mondeling toestemming geven als jouw huisarts daarom vraagt.


Goed om te weten

Het kan zijn dat meerdere zorgverleners gegevens over jou hebben die ze willen delen. Geef dan bij elke zorgaanbieder toestemming. Je kunt jouw toestemming op elke moment weer intrekken.  Jouw huisarts deelt niet jouw hele dossier. Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (ook wel ā€˜PSā€™).


Regel hier je toestemming

Mag ik als gescheiden ouder informatie vragen over mijn minderjarige kind?
Na een scheiding kunnen ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van hun kind op een aantal manieren hebben geregeld. Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen. Wij hebben in onze praktijk met diverse situaties te maken. Daarom hanteren we een aantal regels om de informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen. We letten daarbij op:

Alles wat daarover wettelijk is vastgelegd: Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377b: ā€œDe met het gezag belaste ouder, is gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke aangelegenheden m.b.t. het kind en deze ouder te raadplegen. In het belang van het kind kan de rechter deze bepaling buiten toepassing laten.ā€
Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377c: ā€œDe niet met het gezag belaste ouder wordt op zijn verzoek door derden geĆÆnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden betreffende het kind.ā€ Wij hoeven deze ouder geen informatie te verstrekken, die het ook niet aan de met het gezag belaste ouder verstrekt.ā€
In specifieke oudersituaties laten we ons leiden door eventuele rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht. In zoā€™n geval wordt u gevraagd ons door middel van een kopie van de rechterlijke uitspraak te informeren over uw situatie.

Werkwijze

Als ouders gescheiden zijn, zullen wij in sommige gevallen vragen op welke wijze de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van het kind zijn geregeld. Wij gaan ervan uit dat ouders ā€“ in het belang van hun kind ā€“ zelf verantwoordelijkheid nemen om in overleg met ons tot goede afspraken te komen over contact met artsen en de informatievoorziening. In de eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de met het gezag en de dagelijkse zorg belaste ouder om alle relevante informatie door te geven aan de andere ouder. Uiteraard kunnen ouders ervoor kiezen om samen naar een consult of behandeling te komen.

Is een ouder niet met het ouderlijk gezag of de dagelijkse zorg voor het kind belast, dan hanteren wij de regel dat de praktijk alle informatie verstrekt aan de met het ouderlijk gezag en/of de feitelijke zorg belaste ouder. Het informeren van de andere ouder gebeurt niet automatisch. Als de ouder daar om vraagt, kan deze rechtstreeks door ons geĆÆnformeerd worden. Er mag dan geen rechterlijke uitspraak zijn die deze informatievoorziening in de weg staat.

In geen enkel geval is onze praktijk partij in een conflict tussen ouders.

De praktijk kan weigeren om informatie te geven aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder. Daarvan kan sprake zijn als het verstrekken van informatie ingaat tegen het belang van het kind.

Het feit dat het kind zelf of de met het ouderlijk gezag belaste ouder niet wil dat informatie aan de andere ouder wordt verstrekt is op zichzelf geen doorslaggevend argument.

Als een ouder van mening is dat er door de praktijk ten onrechte informatie wordt geweigerd, dan kan die ouder gebruik maken van de klachtenregeling of een beroep doen op de rechter.

Wat kunnen ouders van ons verwachten?
Welke informatie kunnen ouders van ons verwachten als hij/zij niet met het ouderlijk gezag of de verzorging is belast maar wel heeft aangegeven door ons te willen worden geĆÆnformeerd?

Onderzoeksresultaten
Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- of gedragsproblemen voordoen
Als er taalproblemen zijn dan kan een tolk worden ingeschakeld. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat verwachten wij van u?
Als u gaat scheiden, dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken. Vervolgens zullen wij u vragen te bepalen en bij ons aan te geven hoe u de informatievoorziening graag geregeld zou willen zien.