šŸ”Ž Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Missie, Visie en Privacy

Missie

InĀ onze huisartsenpraktijk werken wij volgens de principes van de reguliere geneeskunde. Dit betekent dat onze werkwijze zoveel mogelijk is gebaseerd op handelingen, waarvan de waarde in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Veel van deze handelingen zijn door de Nederlandse beroepsvereniging van huisartsen (NHG) vastgelegd in richtlijnen (NHG standaarden). De informatie op deze website en op thuisarts.nl zijn op deze richtlijnenĀ gebaseerd.

Wij zijn toegankelijk voor alle medische vragen en gezondheidsproblemen van onze patiƫnten. Bij de behandeling daarvan proberen we altijd rekening te houden met de persoonlijke leefsituatie. Wij streven er naar de gezondheidsproblemen van onze patiƫnten in samenspraak met hen op te lossen.

Bij het verlenen van zorg werken wij samen met medisch specialisten, paramedici en zorgverleners op psychisch en maatschappelijk terrein. Patiƫnten worden verwezen en terugverwezen, wij sturen brieven, ontvangen rapportages en uitslagen retour. Ook hebben wij persoonlijk overleg met andere hulpverleners.

Wij beheren de medische gegevens in een elektronisch medisch dossier. Dit bevordert een goede onderlinge informatie uitwisseling. Hierbij voldoen wij aan de wettelijke voorschriften t.a.v. privacy. Zie ook ons Privacy statement. Als huisartsen vervullen wij zodoende een coƶrdinerende functie in de medische zorgverlening.


Visie

Wij staan voor een goed bereikbare huisartsenpraktijk, waar patiƫnten een vaste huisarts hebben die wordt ondersteund door een hecht team, met doktersassistentes en praktijkondersteuners die opgeleid zijn om onder supervisie van de huisarts te werken. Wij staan tevens voor kwalitatief goede zorg en hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Wij leveren persoonlijke en betrokken zorg vanuit een huisartsenpraktijk waar met plezier wordt gewerkt en waar goede contacten worden onderhouden met andere zorgverleners uit eerste en tweede lijn.


Privacy

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en thuiszorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en als u daar toestemming voor heeft gegeven. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Na deze termijn (20 jaar na overlijden volgens de wet) zullen wij uw gegevens verwijderen.